Aviso legal

HILARIO RUBAL GARCÍA, responsable do sitio web, en diante RESPONSABLE, pon a disposición dos usuarios este documento, co que pretende dar cumprimento ás obrigas establecidas na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Información de Servizos ás Empresas e Comercio Electrónico (LSSICE). , BOE no 166, así como informar a todos os usuarios da páxina web sobre as condicións de uso. Calquera persoa que acceda a este sitio web asume a función de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento estrito das disposicións aquí establecidas, así como de calquera outra disposición legal que resulte de aplicación. HILARIO RUBAL GARCÍA resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que puidese aparecer na páxina web, sen que exista obriga de comunicar ou poñer en coñecemento previamente os usuarios ditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación na páxina web de www .joyeriacrisol.com.

1. Datos identificativos

Nome de dominio: www.tallerdejoyeriacrisol.com
Nome comercial: CRISOL
Razón social: HILARIO RUBAL GARCÍA
NIF: 33994956J
Domicilio social: praza de Lugo 5 baixo, 27850 Viveiro Lugo
Teléfono: 982 56 36 11
Correo electrónico: info@tallerdejoyeriacrisol.es

2. Dereitos de propiedade intelectual e industrial

O sitio web, incluíndo pero non limitado á súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos, son propiedade do RESPONSABLE ou, se é o caso, dispoñen de licenza ou autorización expresa. polos autores. Todos os contidos do sitio web están debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos correspondentes rexistros públicos. Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución, uso, explotación, distribución e comercialización total ou parcial, precisa en todo caso da autorización previa por escrito do RESPONSABLE. Calquera uso previamente non autorizado considérase un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor. Os deseños, logotipos, textos e/ou gráficos alleos ao RESPONSABLE e que poidan aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, que son eles mesmos responsables de calquera posible controversia que poida xurdir ao respecto. O RESPONSABLE autoriza expresamente a que terceiros poidan redireccionar directamente aos contidos concretos do sitio web, e en todo caso redireccionar ao sitio web principal de www.tallerdejoyeriacrisol.com. O RESPONSABLE recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial, a súa mera mención ou aparición no sitio web non implica a existencia de ningún dereito ou responsabilidade sobre os mesmos, nin supón aval, patrocinio ou recomendación por parte dos mesmos. . Para realizar calquera tipo de observación sobre posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos da páxina web, pode facelo a través do correo electrónico info@tallerdejoyeriacrisol.com.

3. Exención de responsabilidades

O RESPONSABLE queda exento de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada na súa páxina web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo a ela.

Uso de Cookies

Este sitio web pode utilizar cookies técnicas (pequenos ficheiros de información que o servidor envía ao ordenador da persoa que accede á páxina) para realizar determinadas funcións que se consideran imprescindibles para o bo funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas son, en todo caso, temporais, coa única finalidade de facer máis eficiente a navegación, e desaparecen ao finalizar a sesión do usuario. En ningún caso, estas cookies por si mesmas proporcionan datos persoais e non se utilizarán para recollelos. Mediante o uso de cookies tamén é posible que o servidor onde se atopa a web recoñeza o navegador utilizado polo usuario co fin de facilitar a súa navegación, permitindo, por exemplo, o acceso dos usuarios que se rexistraron previamente ás áreas, servizos, promocións. ou concursos reservados exclusivamente para eles sen necesidade de inscribirse en cada visita. Tamén se poden utilizar para medir a audiencia, os parámetros de tráfico, controlar o avance e o número de entradas, etc., sendo nestes casos as cookies técnicamente prescindibles pero beneficiosas para o usuario. Este sitio web non instalará cookies prescindibles sen o consentimento previo do usuario. O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado da recepción de cookies e impedir a súa instalación no seu ordenador. Por favor, consulte as instrucións do seu navegador para ampliar esta información.

Política de ligazóns

Desde o sitio web, pode ser redirixido a contido de sitios web de terceiros. Dado que o RESPONSABLE non pode controlar sempre os contidos publicados por terceiros nos seus respectivos sitios web, non asume ningún tipo de responsabilidade respecto dos devanditos contidos. En todo caso, procederá á retirada inmediata de calquera contido que poida contravenir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección a dito sitio web, informando ás autoridades competentes do contido en cuestión. O RESPONSABLE non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do RESPONSABLE. Non obstante, e en cumprimento do disposto nos artigos 11 e 16 da LSSICE, ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, colaborando activamente na retirada ou, no seu caso, no bloqueo de todos aqueles contidos que poidan afectar ou contravenir. lexislación nacional ou internacional, os dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe algún contido no sitio web que puidese estar suxeito a esta clasificación, comuníquese inmediatamente ao administrador do sitio web. Este sitio web foi revisado e probado para garantir que funciona correctamente. En principio, pódese garantir o correcto funcionamento os 365 días do ano, as 24 horas do día. Non obstante, o RESPONSABLE non descarta a posibilidade de que se produzan determinados erros de programación, nin que se produzan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias similares que imposibiliten o acceso ao sitio web.

Enderezos IP

Os servidores do sitio web poderán detectar automaticamente o enderezo IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. Un enderezo IP é un número asignado automaticamente a un ordenador cando se conecta a Internet. Toda esta información queda rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente rexistrado que permite o posterior tratamento dos datos co fin de obter só medicións estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servidores web, a orde de visitas. , o punto de acceso, etc.

4. Lei aplicable e xurisdición

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas con este sitio web ou coas actividades que nel se desenvolvan, aplicarase a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para resolver todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais máis próximos a Viveiro.